home


PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka

" USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
- FAZA II"

 

E U ( https://europa.eu/european-union/index_hr)
strukturni fondovi (http://www.strukturnifondovi.hr)
ESF (http://www.esf.hr)

UGOVORNA TIJELA:

Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT 1) (http://www.mspm.hr/

Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2): http://www.hzz.hr/

 

VRIJEME PROVEDBE: 11./2018.- 4/2021
VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.488.171,60 kn,
EU financira 100%
BROJ KORISNIKA OSOBNE ASISTENCIJE: 22
BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA:
22 osobnih asistenata
+ 1 voditelj/koordinator projekta


CILJ PROJEKTA:

Razvojem usluge osobne asistencije pružiti potporu osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, unaprijediti kvalitetu življenja te povećati socijalnu uključenost u zajednicu.

Kriteriji za uključivanje u uslugu: odrasla osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u dobi od 18 do 65 godina, uvjerenje Neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili uvjerenje Odbora o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije, nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja, presliku osobne iskaznice.

Usluga se osigurava za korisnike na području Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Razvojem usluge osobne asistencije, zadržali smo uslugu osobne asistencije za postojećih 18 korisnika te uključili 4 nova korisnika

Obitelj je dobila sigurnost da netko drugi umjesto njih može na jednako uspješan način pružiti pomoć i podršku u trenutku kada oni više to ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost "treće osobe" u svom domu, koja nije smetnja niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji.

br> Rezultati projekta će biti diseminirani drugim udrugama (koje ih mogu koristiti kao dobru praksu u pokretanju sličnih inicijativa), osobama s invaliditetom, obiteljima osoba s invaliditetom, široj društvenoj javnosti i lokalnoj zajednici.


KONTAKT OSOBA: Udruga CDP Rijeka, Ružićeva 12/2, 51000 Rijeka,Tel; +38551374566

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost
Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka

home page