Povlastice
   


SUBVENCIJA TROŠKOVA STANOVANJA
od.01.07.2012 ukinuto po osnovu invalidnine

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3 (šalter br. 5)
tel. 209-320 i 209-322

 

1. Subvenciju troškova hladne vode
5 m3 vode - za jednočlano kućanstvo
10 m3 vode - za dvočlano
15 m3 - za tročlano kućanstvo
20 m3 - za četvoročlano kućanstvo

2.Subvencija troškova plina
- za jednočlano kućanstvo 6 m3 plina
- za dvočlano 12 m3 plina,
- za tročlano kućanstvo 18 m3
- za četvoročlano kućanstvo 24 m3 plina

3. Subvenciju troškova centralnog grijanja
- ostvaruje se na način da se korisniku nadoknađuje 50% mjesečnih troškova istog.

4. Subvenciju troškova smeća 100%

Za sve navedeno potrebno je ispuniti odgovarajući obrazac na adresi:
Titov trg 3 za realizaciju gore navedenog, i uz njega obavezno priložiti:

- KOPIJA RIJEŠENJE OD CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB
- KOPIJA RIJEŠENJA O POSTOTKU INVALIDNOSTI
- KOPIJU ZADNJE UPLATNICE OSOBNE INVALIDNINE
- RAČUN OD RI-STANA
- UGOVOR O KUPO-PRODAJI STANA-VLASNIČKI LIST
Dodatne informacije možete dobiti u odjelu ZA SOCIJALNU SKRB Grada Rijeke,Titov Trg 3


POVLASTICE U PROMETU

 

 

1. IZDAVANJE POSEBNOG ZNAKA (NALJEPNICE) ZA OBILJEŽAVANJE
VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM
Ured za gospodarstvo, Riva 10, (šalter sala)
Tel. 354 - 307, 354-205, ispostava 812-182, 814-316
Za novi znak pristupačnosti (parkiranje) potrebno je u ured za gospodarstvo dostaviti: Rješenje o postotku invalidnosti fotokopija, kopija osobne, slika, 70 kn. biljeg.

2. OBILJEŽAVANJE PARKIRNOG MJESTA ISPRED MJESTA STANOVANJA
Rijeka-promet d.o.o. Sektor cestovnog prometa, Fiumara 13,
tel. centrala, županijski odjel za gospodarstvo gsp Ječmenica

3. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TUNELA, MOSTA I AUTOPUTA

Za besplatan prolaz kroz Hrvatske auto ceste tunele i mostove potrebno je:

TREBATE UPUTITI DOPIS (ZAHTJEV) MINISTARSTVU MORA TURIZMA PROMETA I RAZVITKA (U PRILOGU), DODATI 70KN BILJEGA, FOTOKOPIJU PROMETNE DOZVOLE I KNJIŽICE VOZILA, OSOBNU ISKAZNICU KOJE GLASI NA VAS TE RJEŠENJE HZMO
IZ KOJEG JE VIDLJIVO TJELESNO OŠTEĆENJE (AKO IMATE, DODAJTE I ONO NOVO
KOJE DOKAZUJE TJELESNO OŠTEĆENJE NA ORGANIMA ZA KRETANJE). KADA
RJEŠENJE DOBIJETE NA KUĆNU ADRESU, U HAC-U U LUČKOM PODIGNITE NOVU
SMART KARTICU ZA ŠTO TREBATE KOPIJU RJEŠENJA, SLIKU KAO ZA
OSOBNU/PUTOVNICU TE KOPIJE PROMETNE DOZVOLE I 20KN (38KN AKO VAM SE
ŠALJE POŠTOM). NOVO RJEŠENJE ĆETE PRILIKOM REGISTRACIJE DATI NA UVID,
UMJESTO DOSADAŠNJIH HZMO-A.
SVI KOJI KUPUJU NOVI AUTOMOBIL, A NEMAJU KNJIŽICU TREBAJU ZA SVAKI NOVI KUPLJENI AUTOMOBIL, KAO DOKAZ DOSTAVITI RAČUN MINISTARSTVU MORA TURIZMA PROMETA I RAZVITKA O KUPNJI VOZILA ILI KUPOPRODAJNI UGOVOR ZA STARO VOZILO, KAKO BI MOGLI NASTAVITI KORISTITI PRAVO ZA BESPLATAN PROLAZ KROZ AUTO CESTE AUTO PUTEVE U RH.

Sektor naplate
Za auto ceste tunele i mostove
Jadranske avenije 6
10250 Lučko

TEL: 01/6531-717, 01/6504-777 01/6504-813


ADRESA MINSTARSTVA JE:

MINISTARSTVO MORA I TURIZMA
PROMETA I RAZVITKA
UPRAVA CESTOVNOG PROMETA
PRISAVLJE 14
10000 ZAGREB


4. POVLASTICE U PRIJEVOZU VLAKOM I BRODOM (unutarnji putnički promet)

Županijski ured za zdravstvo i socijalnu skrb, Riva 10, (šalter sala),
tel. 354-111 centrala
Povlastica uključuje 4 putovanja godišnje, željeznicom i brodom. Plaća se 75% manje od cijene redovne karte. Ova povlastica koristi se na temelju objave koju izdaje nadležni županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Rijeci, Riva boduli 10 (prizemlje šalter br. 1 ).U ostalim općinama izvan Rijeke objavu izdaje Ured za zdravstvo i socijalnu skrb na području općine u kojoj korisnik ima mjesto boravka.
Djeca i studenti trebaju se obratiti Županijskom uredu za prosvjetu i kulturu u Rijeci, Adamićeva br. 10.Korisnici izvan Rijeke svoja prava ostvaruju u općini u kojoj žive.

Pri zahtjevu za povlaštenu vožnju treba priložiti slijedeće dokumente:
- osobna iskaznica invalidne osobe korisnika
- za djecu original i fotokopiju rodnog lista
- rješenje iz kojeg je vidljivo 80% invalidnosti (fotokopija)
- rješenje za doplatak za kućnu njegu i pomoć, te domovnicu (fotokopija)

5. POPUST NA KASKO OSIGURANJE
Informacije se mogu dobiti u osiguravajućim društvima.

6. POPUST NA PREMIJU OSIGURANJA AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Informacije se mogu dobiti u osiguravajućim društvima i stanicama za tehnički pregled vozila.

 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home